Cesta vědomé ženy 21.století

Co vás dělí od života, jaký skutečně chcete žít? 

  • mít zdravý vztah k sobě samé
  • žít sebe a své poslání 
  • mít zdravé partnerské, rodinné, přátelské i pracovní vztahy
  • mít zdravě nastavené hranice
  • nenechat se manipulovat skrze strachy a přání ostatních

Jsou to určité strachy? Vzorce chování? Předsudky? Zajeté „normy“ z vašich rodin?
Pocit toho, že nejste dost dobré a že si snad nezasloužíte žít život takový, jaký chcete? Představa, že žít život jaký chci, musí být utrpení?

Jste připraveny, přijmout plnou odpovědnost a jít vstříc životu, jaký chcete? Takový život není pro „vyvolené“, ale pro ty, jež jsou připraveni si jej tvořit na základě určitých uvědomnění, informovanosti a z toho plynoucích akčních kroků. 

Chceme vám ukázat, že ne to možné a provést vás Cestou Vědomé Ženy 21. století. Naší nejsilnější vnitřní motivací vytvořit ~ vyšlapat ~ ukázat Cestu Vědomé Ženy je to, aby ženy mohly stát ve své plné síle, autenticitě a skrze to žít svůj život ~ své vztahy ~ své poslání. Když si zvědomíme a uzdravíme vše, co do nás bylo skrze generace našich předků a „normy“ nastavené dnešním mainstreamem vloženo, naše limitující vzorce chování, jednání a naše přesvědčení, když si dovolíme odkrýt a v plné autenticitě nechat vzkvétat vše, co se v nás skrývá, jsme Tvůrkyněmi svého života v tom nejhlubším slova smyslu. 

ŽÍT SVŮJ PLNÝ POTENCIÁL VE ZDRAVÉ ŽENSKÉ ENERGII je nejvýstižnější slovní spojení pro tuto Cestu. 

My obě – průvodkyně na této Cestě Marta i Karolína, to vše bezkompromisně žijeme a naše životy jsou toho odrazem, nespadla nám do klína náhoda, obě jsme si ve svém životě prožily určité negativní zkušenosti, zneužívání, šikanu, ponižování a nesly si s sebou toto břímě do každodenního života, kde se skrze to vše reflektovalo v přístupu k sobě samým, v nesebehodnotě, strachu se projevit, v partnerském životě, ve všech vztazích s ostatními lidmi i v podnikání/ žití svého poslání.

Jednoho dne se nezávisle na sobě každá z nás rozhodla, že je skutečně na čase žít život, jaký chci ve své skutečné identitě a přestat být obětí toho, co se stalo v našem dětství i později, naše Cesty se v čase propojily a nyní přišla doba zprostředkovat tuto Cestu i dalším ženám, aby si ženy začaly stoupat do své ženské vnitřní síly. 

Již od nejranějších civilizací (30.000 – 3.000 let př.nl.) je po celé naší planetě uctívána Matka Bohyně jakožto prvotní a duchovní základ lidstva, Velká Matka ~ Matka Země je dárkyní veškerého života, všechny lidské bytosti se rodí z dělohy Ženy, všude okolo sebe vidíme Matku Přírodu… Ženská životní síla je velmi mocná a zaslouží si tu nejhlubší úctu, naše planeta je již však po mnoha staletí ovládána mužským patriarchálním systémem a systém ženské energie je v našich společenských a kulturních paradigmatech potlačován. Ve snaze protlačovat a oceňovat mužský způsob projevu jsme začali potlačovat prvotní a celistvou sílu ženství. Uvědomujeme si a chápeme, jak důležité je pro uzdravení a obnovení rovnováhy naší planety, abychom uzdravily svou ženskou energii.

Cesta Vědomé Ženy je tu pro všechny ženy, jež si chtějí stoupnout do své plné síly a žít své poslání.

Jak bude CVŽ probíhat?

Celou Cestu začneme společným retreatem, který proběhne 12.-14. 5. na Chalupě Podhora v chrudimském okrese.

Už na retreat pojedete „připravené“ s určitými „úkoly“ od nás, jež se budou týkat sebeprezentace vás – vašeho podnikání, to vše ve zcela bezpečném, nesoudícím prostoru, my s Martičkou budeme naslouchat vašemu příběhu, během společného času každou z vás více poznáme a v závěru retreatu, od nás dostanete určité podněty ~ akční kroky, protože našim cílem je vaše expanze v osobní i podnikatelské rovině. I my s Martičkou s vámi budeme sdílet svůj příběh a cestu k Vědomému podnikání.

  Součástí retreatu bude několik interaktivních bloků „přednášek“ na témata time-mamagmentu, rutin – jejich nastavení a smyslu (zde nebude chybět ani společná praxe) a sebeprezentace v rámci podnikání.

Nečeká nás však jen podnikatelská rovina, bude zde prostor na osobní otevření se a sdílení v rámci kakaové ceremonie a společných procházek do přírody.

Retreat bude velmi nabitý odrazový můstek pro Cestu Vědomé Ženy 21. století a našim cílem je, abyste zde načerpaly co nejvíce informací a našich zkušeností a mohly se ihned pustit do určitých hybných změn ve svém životě, při nichž vám v rámci Cesty Vědomé Ženy 21.století budeme na blízku.

Po celou dobu nám bude vařit z kvalitních surovin a našich norem Káji sestra Míša Nováková, čeká nás tedy páteční společná večeře, v sobotu snídaně, oběd a večeře a v neděli brunch.

Retreat nebude jediným offline shledáním, budou nás čekat ještě dvě další.

  • uprostřed Cesty, 24. 6. proběhne odpolední offline setkání v Praze, součástí tohoto setkání bude kakaová ceremonie 
  • skončí 5. 8. jednodenní offline akcí v Praze, večer završíme opět společným kakaem

Po dobu 3 měsíců budete dostávat obsah v online prostoru a součástí budou i 2 živá online setkání s námi.

Pro 6 žen z Cesty Vědomé Ženy bude otevřen prostor pro 2:1 spolupráci (2 = Marta a Karolína : 1 = Vy jako žena), jejíž součástí bude možnost nepřetržité WhatsApp podpory a komunikace plus  individuální konzultace s jednou z nás dle vašeho výběru.

Pro koho je CVŽ?

Pro ženy jakékoliv věkové kategorie a z jakéhokoliv oboru, jež chtějí v osobní i podnikatelské rovině expandovat a ŽÍT SVŮJ PLNÝ POTENCIÁL VE ZDRAVÉ ŽENSKÉ ENERGII.

Pro koho tato cesta není?

Pokud nevíte, jakým směrem v podnikání se chcete ubírat a teprve to „ono“ hledáte. Pokud se nebudete moci účastnit offline setkání a také pokud jste jen sběratelky kurzů bez akčních kroků v praxi.

Další informace:

Chcete-li vstoupit na Cestu Vědomé Ženy, napište prosím na email cestavedomezeny@gmail.com krátké představení sebe a svůj hlavní důvod, proč na tuto Cestu chcete.

Chcete být u novinek a informací jako první?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a zůstaňte s námi v Propojení.