Kalibrace člověka

Proč a na co je třeba se kalibrovat? Naše těla potřebují pro optimální fungování dostávat ty
správné informace – informace z prostředí ve kterém se vyskytujeme. No ale co to tedy
znamená, když se neustále zavíráme do umělých podmínek, které nám reálné informace z
vnějšku neposkytují? Co se děje, když se celoročně zdržujeme v komfortních a zdánlivě
bezpečných podmínkách? A co se teprve stane, když zapomeneme, že jsme součástí
většího celku a při životě nás nedrží jen naše fyzické tělo, ale je třeba se starat i o mysl a
ducha?

Pojďte to změnit.
Společně se vydáme na cestu ročním cyklem a budeme se vystavovat všem aspektům
přirozeného prostředí.
Nebude to zase jen o stravě, nebude to ale ani jen o ezoterice. Bude to cesta, která umožní
duchovní rozvoj. Ten se totiž odehrává skrze budování zdravého fyzického těla, které je
synchronizované s fyzickým celkem.

Zahájení programu 20.3

Fyzické tělo
V programu budete postupně získávat informace, které se vážou na jednotlivé aspekty
přirozeného prostředí – základní elementy:
– země – vliv uzemňování na zdraví, práce s hmotou, tělem, stravou, bylinami
– voda – voda v nás i v prostředí a její vliv na naše zdraví, otužování
– vzduch – zdravé dýchání, dechové techniky, otužování
– oheň – slunce jako hlavní zdroj energie na Zemi, metody, jak z něho vytěžit
maximum, spirituální význam Slunce a jeho vliv na naše vědomí
– a také duch (spirit, éter)
Tyto informace budete dostávat vždy v kontextu fáze roku (roční doby), takže na konci
vytvoří ucelené informační bloky a teoretický základ, se kterým můžete pracovat po zbytek
života.

Mysl a duch
V programu nebudeme zapomínat ani na nehmotné aspekty naší bytosti a života, zejména
na mysl a ducha. I tyto aspekty se promítají do přírodních elementů, stejně jako tělo jsou
ovlivňovány fázemi měsíce a energií slunce, a lze s nimi skrze tělo a hmotu pracovat.
Osvojíme si základní i pokročilé meditační a dechové techniky, které vám pomohou se lépe
nacítit na sebe sama. V kontextu cyklického ročního plánu dokážete lépe pochopit a osvojit
si signály vlastního těla a jeho skutečné potřeby.


Cykličnost
V dnešní době už se do širšího povědomí dostávají informace o cykličnosti žen, jenže
cyklická je celá příroda a její vlivy na nás se během roku mění. Každý z nás moc dobře ví,
že se během roku necítí vždy stejně, nemá vždy stejné množství energie a mění se i jeho
potřeby. A je to zcela normální a je potřeba to respektovat – opak nás učí současný systém a
neustálý tlak na výkon.
Nerespektování cykličnosti vede k problémům s psychikou, metabolismem i celkovým
zdravím. Jedině skrze synchronizaci s přirozenými biorytmy se můžeme i my v této
cykličnosti cítit dobře a lépe se nacítit na své skutečné potřeby, můžeme se naučit efektivně
hospodařit se svou energií a zvýšit svou vitalitu.


Tradice
Tradice jsou mostem mezi hmotou a duchem. Naši předci vzdávali hold přírodě skrze mnohé
rituály, svátky a zvyklosti a rozhodně se nejednalo o nějaké primitivní návyky. Přírodní rituály
vždy respektovaly přiozené změny ročních sezón, souvisely s fází měsíce a elementy. Jejich
vědomé vykonávání vede k lepšímu propojení se s celkem a pochopení toho, co podvědomě
cítíme, ale často nerespektujeme – úbytek nebo naopak příliv energie, potřebu více řešit své
nitro, nebo se naopak zaměřovat na fyzické tělo, vnímání sounáležitosti s přírodou a Matkou
Zemí, pociťování vděčnosti a přítomnost všeho, co nás převyšuje.

Co v rámci programu získáte?

Dozvíte se vše potřebné o:
– cirkadiánním rytmu, denních rutinách a spánku
– sezónním stravování a suplementaci
– efektu pobytu v přírodě, využívání její síly a využívání divokých bylin
– uzemňování
– vystavování se slunci
– adaptaci na venkovní teplotu (chlad i teplo)
– meditačních a relaxačních technikách a metodách propojování se s tělem, myslí i
duší
– vlivu sezónních změn na úrovni energie, vlivu měsíce a jeho fází na naše životy
– přírodních (slovanských) tradicích, které propojují člověka, přírodu i ducha
– a mnohém dalším, včetně negativních přínosů setrvávání v moderním ne-přirozeném
prostředí na naše zdraví, mentální výkonnost i psychický stav (umělé osvětlení,
konstantní teplota, elektromagnetický smog, nesezónní strava atd.)

Veškeré informace, které tvoří teoretický informační základ a mohou vám sloužit jako
příručka pro každodenní činnosti a aktivity obdržíte v psané formě.


Kromě dodávání teoretických podkladů budu do programu vstupovat formou předtočených
videí i živých vstupů a pravidelně budu odpovídat na vaše dotazy.


Budu vás motivovat do praxe prostřednictvím úkolů a “výzev”. Své zkušenosti budeme sdílet
v bezpečném prostoru uzavřené facebookové skupiny. Ve skupině se budou pravidelně
objevovat sezónní příspěvky a pokročilé informace navazující na společný základ.

Chcete být u novinek a informací jako první?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a zůstaňte s námi v Propojení.